Publikācijas

 

Publikācijas par Inčukalna bibliotēku periodiskajos izdevumos.


- "Ir sācies 21. gadsimts" - par Inčukalna bibliotēku A.Veckalnes un J.Zandbergas grāmatā "Inčukalna mozaīka", Inčukalna pagasta padome, 2001, 43. lpp.

- "Vērtē Inčukalna eksperti" - raksts RAA 2005. g. 25.01. (Par bērnu žūriju.)

- "Mūsu labie gariņi" - V.Onskules raksts avīzē "Inčukalna Laiks". (Par Inčukalna bibliotēkas palīgiem.)

- "Viesi no "Mājas Viesa" Inčukalnā" - Raksts "RAA" ceturtdien, 13.04.06.

- "Dzejas dziesmas - dvēselei" - "Rīgas Apriņķa Avīze" 2006. gada 30. septembrī. (Bibliotēkā viesojas Kornēlija Apškrūma.)

- "Jūtu atvarā" - Māras Aļeksējevas raksts Rīgas Apriņķa Avīzē 2005. g. 22.02. (Regīnas Undikas (Loginas) grāmatas prezentācija Inčukalna bibliotēkā.)

- "60 gadi Inčukalna gaismas pilij" - Intas Martinsones raksts RAA 2006. g. 17.01. "Krēslas stunda Inčukalna bibliotēkā" - Bibliotēku Pasaule Nr38, 2007. (Ziemeļvalstu nedēļas pasākums veltīts folklorai.)

- "Bibliotēkas Jaunumi" - Raksts "Rīgas Apriņķa Avīzē" 2007. gada 8. septembrī.

- "Inčukalna bibliotēkas jaunumi" - Raksts "Siguldas Elpā" Nr 7, 2007.

- "Inčukalnā risina krustvārdu mīklas" - raksts žurnālā "Logs" Nr.3/4 2009. g. marts/aprīlis.

- "Dzeja - romantiskās noskaņās Inčukalnā" - Intas Martinsones raksts žurnālā "Karogs" 2008. g.

oktobra numurā (Dzejas vakars Inčukalna parkā 2008. gada septembrī.)

- "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" - Anetes Nolbergas raksts avīzē "Inčukalna Laiks" 2009. gada 17. aprīlī Nr.4. (2009. gada 27. martā Latviešu biedrības namā Inčukalna bibliotēkas vadītājai Vijai Onskulei tika pasniegta balva kā konkursa "Pagasta bibliotekārs - gaismas nesējs" konkursa uzvarētājai Rīgas rajonā.)

- "Leduslācēns Inčukalnā" - Raksts "Rīgas Apriņķa Avīzē" 2010. gada 30. novembrī.