Maksas pakalpojumi

Pielikums Nr.1
Pie 2015. gada 18. februāra
Inčukalna novada bibliotēkas lietošanas noteikumiem (lēmums Nr. 2-1.§.)
(ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.04.2015. Inčukalna novada domes lēmumu Nr. 8-10§.)

 

Maksas pakalpojumi
Inčukalna novada bibliotēkā

Npk.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena (EUR)

1.

Kopēšanas pakalpojumi:

 

 

 

A4 formāts

lapa

0.04

 

A4 formāts no abām pusēm

lapa

0.09

 

A3 formāts

lapa

0.08

 

A3 formāts no abām pusēm

lapa

0.18

2.

Teksta izdruka A4 (attēls vai teksts melnbalts)

lapa

0.14

3.

Attēla izdruka A4 (attēls vai teksts pa visu lapu)

lapa

0.43

4.

Krāsu izdruka A4 (attēls pa visu lapu)

lapa

0.71

5.

Attēla un teksta skenēšana A4

lapa

0.28

6.

Faksa sūtīšana pa Latviju

lapa

0.28

7.

Faksa sūtīšana uz ārzemēm

lapa

1.42

8.

e-pasta sūtīšana

lapa

0,28

9.

Ne bibliotēkas materiāli:

 

 

 

melnbalta lapa

lapa

0.28

 

krāsaina lapa

lapa

0.58

10.

Rakstisks atgādinājums

pasta izdevumi

0.57

11.

Nozaudētās lasītāju kartes atjaunošana

gab.

1.00

12.

Dokumentu un citu iespieddarbu piegāde SBA kārtā Latvijas bibliotēkām atkarībā no pasta pakalpojuma tarifa